De provincie Utrecht en de gemeente IJsselstein hebben afspraken gemaakt over het goed bereikbaar houden van IJsselstein in de toekomst. Zo komt er een onderzoek naar de mobiliteitsdruk en alternatieve vervoerswijzen bij het ontwikkelen van woning- en bedrijfslocaties.

IJsselstein wil graag nieuwe huizen bouwen en bedrijventerreinen (her)ontwikkelen. Voorwaarde is dan wel dat de woningen en bedrijven goed en veilig bereikbaar zijn, ook in de spits, en dat de omgeving leefbaar blijft en duurzaam wordt ingericht.

In de regio Utrecht moeten tot het jaar 2040 nog zeker 100.000 woningen worden gebouwd. Daarnaast moet er ruimte komen voor 80.000 werkplekken. Een enorme opgave, die grote gevolgen heeft voor het verkeer en daarmee de bereikbaarheid.

De overeenkomst vormt de basis voor een mobiliteitsplan dat de gemeente IJsselstein dit jaar gaat opstellen.