De provincie Utrecht stelt een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor agrarische collectieven. Het is de bedoeling dat in samenwerking met gemeenten, het landschap in het buitengebied verfraaid wordt met nieuwe kleine landschapselementen. Onder andere poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes geven het landschap karakter en zijn belangrijk voor de biodiversiteit.

Er wordt al geƫxperimenteerd in een aantal gemeenten waaronder Stichtse Vecht, en met agrarische collectieven, verenigd in een platform. Zij bundelen hierin hun middelen, maken gebruik van elkaars netwerk en delen hun kennis en ervaringen. Omdat deze pilot succesvol is, gaat de provincie het platform uitbreiden met nieuwe collectieven en gemeenten.

Foto: Provincie Utrecht

Buitengebied mooier door nieuwe landschapselementen