1 op de 9 Woerdenaren is laaggeletterd. Dat zegt Felice Mul van bibliotheek het Groene Hart. Onder laaggeletterdheid vallen mensen die een opleiding hebben van VMBO-2/3 niveau of minder. Vaak mensen die na hun opleiding minder lezen. Het taalhuis van de bibliotheek brengt taalvrijwilligers en taalvragers bij elkaar.

In de regio Woerden maken 275 mensen gebruik van de mogelijkheden om hun taalvaardigheid te verbeteren. Daaronder vallen niet de mensen die bezig zijn met inburgering. Vluchtelingenwerk en Wij zijn Woerden richten zich daar wel op.

Afgelopen week was het in ons land de week van de alfabetisering. in Woerden werd daar met een letterspeurtocht aandacht aan besteed.