Logo Platform Slappe Bodem De afgelopen 1000 jaar is de bodem in het landschap van Kanis, Kamerik en Kockengen tot wel vier meter gezakt. De laatste jaren ging dat op sommige plekken…

met een snelheid van 14 centimeter per jaar. Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit Utrecht en Deltares. De bodemdaling zorgt volgens de onderzoekers jaarlijks voor veel schade in deze op veen gebouwde dorpen.

De belangrijkste oorzaken van de bodemdaling zijn de afbraak van het veen door blootstelling aan zuurstof in de lucht en samendrukking van het veen door belasting. In bebouwd gebied geeft de samendrukking het grootste effect, in landelijk gebied juist de blootstelling aan zuurstof in de lucht. De bebouwde gebieden in het onderzoeksgebied zijn potentieel nog niet uitgezakt.

Foto: Deltares
Bodemboring in Kamerik en Kockengen
21 bodemdaling