Logo Voedselbank 2In De Ronde Venen is een actie gestart om kerstpakketten te verzamelen voor 150 gezinnen in de gemeente die van de voedselbank leven. Al meerdere jaren verzamelen de Rondeveners…

Hans Kranenburg en Rein Kroon voor deze gezinnen een kerstpakket. Zij hebben ondernemers en inwoners opgeroepen één of meerdere pakketten beschikbaar te stellen die één op één naar een gezin worden doorgegeven. Als ruil daarvoor, wordt de naam van de gever duidelijk vermeld op Twitter en Facebook.

Bedrijven die niet aan kerstpakketten doen, kunnen toch helpen door een geldbedrag beschikbaar te stellen, waarmee dan kerstpakketten gekocht worden. Mochten er genoeg pakketten zijn ontvangen, dan wordt het geld gebruikt voor huishoudelijke spullen.