Logo Dorpstraat Harmelen Bij 17 woningen in de Dorpsstraat in Harmelen is schade ontstaan door de reconstructiewerkzaamheden in die straat. Dat blijkt uit antwoord van burgemeester en wethouders…

op vragen van Inwonersbelangen. Het zou vooral gaan om kleine cosmetische schades zoals scheuren in stucwerk en loszittende kitnaden.

Volgens het college is bij alle woningen voorafgaand aan de werkzaamheden een 0-meting uitgevoerd. Bij alle woningen blijken tijdens de werkzaamheden trillingen waargenomen maar dat zou verband houden met de gevoeligheid van de meetapparatuur. Die apparatuur reageert al bij het dichtslaan van een deur. Om trillingen tegen te gaan, is klein materieel ingezet en hebben ontgravingswerkzaamheden gecontroleerd plaatsgevonden.

Op de vraag waarom bewoners geen meetgegevens krijgen als ze daar om vragen, antwoordt het college dat de gegevens ingewikkeld zijn en alleen te begrijpen met uitleg van een specialist. Hoogtemetingen en schaderapporten zouden wel zijn vertrekt.

Foto: archief RPL
1Dorpsstraat ri. Dorpsbrug