Logo Rekenkamer Commissie WoerdenDe gemeente Woerden heeft voor miljoenen euro’s garanties verleend aan organisaties met een publiek belang, zoals sportverenigingen en zorginstellingen. Dit constateert de…

Rekenkamercommissie Woerden, een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed wordt uitgevoerd en het gewenste effect heeft.

Over het aangaan van deze financiële verplichtingen wordt de gemeenteraad pas door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd bij bedragen boven de 2,5 miljoen, zo blijkt uit het onderzoek van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie vindt dit bedrag te hoog en beveelt aan dit te verlagen, zodat de gemeenteraad zicht heeft op de omvang van de financiële risico’s.

Het rekenkamerrapport “Woerden verzekert vangnet. Een onderzoek naar de beheersing van de garant- en borgstellingen door de gemeente Woerden.” zal worden besproken in de Informatiebijeenkomst van de gemeenteraad op 1 december 2016.