Logo groenten fruitHet kabinet gaat investeren in duurzamer en gezonder voedsel. De Universiteit Utrecht is één van de partners binnen de nieuwe Regiodeal FoodValley (Gelderland en Utrecht), waar de…

Rijksoverheid twintig miljoen euro voor reserveert. Andere partijen gaan voor nog eens minimaal twintig miljoen euro bijdragen. De universiteit is samen met het UMC Utrecht een van de trekkers van dit omvangrijke project.

Rijk en regio werken aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier, waarbij burgers en boeren goed met elkaar kunnen samenleven. Daarbij speelt de productie van voedsel een belangrijke rol. Met dit project wordt verder onderzocht welke voeding het beste bijdraagt aan de zorg voor verschillende patiënten en hoe meer mensen gezond en duurzaam gaan eten.