Logo Afval 1In het eerste kwartaal van dit jaar is in Woerden bijna 20 procent minder restafval ingezameld dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. dat meldt het college van B&W in een raadsinformatiebrief.

Als deze trend doorzet en de totale afvalberg gelijk blijft, betekent dat een stijging van het scheidingspercentage van 60 naar 68 procent. De hoeveelheid restafval per inwoner, per jaar daalt in dat geval van 194 naar 157 kg per inwoner.

Volgens het gemeentebestuur komt deze reductie van restafval vooral ten goede aan de hoeveelheid gescheiden ingezameld groenten, fruit en tuinafval. Daarnaast is de hoeveelheid plastic, metaal en drinkpakken sterk gestegen, worden meer grondstoffen naar de milieustraat gebracht en wordt ook meer oud papier gescheiden ingezameld.

Alhoewel het jaar pas vijf maanden oud is, noemt het college de voorlopige resultaten zeer positief en een mooie stap op weg naar 75 procent afvalscheiding in 2020.