De gemeente Utrecht wil in 2025 op 20 procent van alle daken zonnepanelen hebben. De gemeente zal voor het halen van de doelstelling nog wel partners nodig hebben.

Afgelopen jaar heeft Utrecht een start gemaakt met zonne-energie bij het eigen vastgoed. Hiermee wordt echter niet de beoogde 20 procent gehaald. Daarom onderzoekt Utrecht de mogelijkheden om de daken te gebruiken van scholen, waarvan de gemeente economisch eigenaar is.

De gemeente klopt bijvoorbeeld aan bij een fonds van het Rijk en BNG Bank voor de bevordering van zonne-energie en energiebesparing in het onderwijs.