Logo Westelijke randweg Inwonersbelangen maakt bezwaar tegen de kosten die zijn gemoeid met het onderzoek naar de westelijke Randweg bij Woerden. De gemeenteraad heeft in het…

raadsakkoord vastgelegd dat er een gedegen onderzoek moet komen zodat voor eens en voor altijd duidelijk is of de weg er nu wel of niet moet komen. Kosten van dat onderzoek zijn 200.000 euro.

Volgens fractievoorzitter Hendry van Assem van de partij ligt er nog een recent onderzoek dat als basis kan dienen waardoor de kosten belangrijk zouden kunnen worden verminderd. Dat onderzoek is uitgevoerd door een student die de resultaten van eerdere onderzoeken heeft geactualiseerd.