Logo BouwDe provincie Utrecht wil snel meer woningen bouwen, het streven is 7000 woningen per jaar gedurende 3 jaar. Dat is wat er nodig is om het gat op de woningmarkt te dichten…

vinden gemeenten, marktpartijen en corporaties in de provincie Utrecht. Om de versnelling te realiseren wordt in beeld gebracht waar binnen de steden in de provincie nog bouwmogelijkheden zijn. Er worden gericht knelpunten opgelost door een speciaal team.

Om de versnelling en de ambities waar te maken heeft de provincie voor de periode tot 2021 een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld.