Provincie Utrecht stelt namens Europa 2,5 miljoen euro beschikbaar voor Utrechtse boeren. In het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) stelt de provincie drie nieuwe subsidieregelingen open: Kennisoverdracht, Samenwerking voor innovaties en Fysieke investeringen.

De €2,5 miljoen subsidie is beschikbaar om te kunnen vernieuwen, verduurzamen en innoveren, met als doel een leefbaar, kwalitatief en concurrerend platteland.

Voor Kennisoverdracht is de provincie Utrecht, namens Europa, op zoek naar kennisaanbieders die nieuwe kennis en innovatieve maatregelen willen verspreiden.
Voor het ontwikkelen en beproeven van innovaties voor de landbouw met een aantal partners, is de regeling Samenwerking bij innovaties interessant.
Ook stimuleert de provincie investeringen in systemen, installaties en machines die bij koplopers al in gebruik zijn, maar die nog onvoldoende door een grotere groep wordt toegepast.

De informatiebijeenkomsten voor de subsidieregelingen staan vermeld op de site van de Provincie Utrecht.