In het Utrechts Medisch Centrum zijn per 25 nieuwe universitaire hoofddocenten benoemd.

De talentvolle medewerkers zijn aangesteld op basis van geleverde prestaties en hebben  kwalificaties op het gebied van onderzoek, onderwijs en management. Ze zijn verdeeld over verschillende specialismen en zijn formeel werkzaam onder supervisie van de hoogleraar van de afdeling waarbij zij werkzaam zijn. Ze kunnen leiding geven aan andere medewerkers van hun afdeling, waaronder de universitaire docenten.

Ook vervullen ze de functie van copromotor wat vaak betekent dat zij het grootste deel van de dagelijkse begeleiding van een promovendus voor hun rekening nemen.