Afgelopen vrijdag vond het 25ste provinciale Jeugddebat plaats in het Huis van de provincie Utrecht. Tijdens het debat spraken zestig jongeren enthousiast over jongeren en politiek, woningbouw en natuur, openbaar vervoer en jongeren en cultuur.

Zij hadden voor elk onderwerp een voorstel gemaakt. Die voorstellen werden door juryleden bestaande uit vier Statenleden en een gedeputeerde beoordeeld. Tijdens het debat stelden de Statenleden onder het voorzitterschap van gedeputeerde Arne Schaddelee vragen over de diverse voorstellen.

De twaalf jongeren die zijn gekozen voor het Nationale Jeugddebat in de Tweede Kamer in Den Haag worden begeleid door de Nationale Jeugdraad. Die organiseert in samenwerking met de provincie het Jeugddebat.

Foto: Provincie Utrecht – Gedeputeerde Arne Schaddelee bij het provinciale Jeugddebat