In het Woerdense Schilderskwartier zijn door bewoners van die wijk 3000 bollen gepoot. Het is een jaarlijks terugkerende activiteit op initiatief van het wijkplatform Schilderskwartier en de werkgroep Kleur en Fleur van het wijkplatform.

De bollen, krokussen en narcissen, zijn in de groenstrook langs de Rembrandtlaan in de grond gestopt. Het weer werkte tijdens de pootdag niet mee, maar daar lieten de wijkbewoners zich niet door hinderen. Bewoners van de Rembrandtlaan schonken spontaan koffie om het moreel hoog te houden. Komend voorjaar moet het resultaat te zien zijn.

Foto’s: Anno Visser