Logo Geld 9De provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksoverheid stellen gezamenlijk 45 miljoen euro beschikbaar als eerste stap om de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park en de grote…

woningbouwlocaties in de stad te verbeteren. De overheden werken aan een pakket kortetermijnmaatregelen waardoor reizigers eenvoudiger en sneller naar Utrecht Science Park kunnen reizen. Gedacht wordt aan snelle busverbindingen waarmee reizigers vanaf stations Overvecht en Lunetten direct naar Utrecht Science Park kunnen reizen en niet meer via station Utrecht Centraal.

Ook onderzoekt de regio verbeteringen van de fietsverbindingen, een snellere busverbinding van Utrecht Science Park naar Zeist en verbeteringen van het fietsnetwerk in de stad en in de regio. Deze maatregelen zijn nodig om fiets en OV aantrekkelijker te maken en de druk op de autowegen te verminderen.