Logo VSB fonds De ideeënwedstrijd van het Woerdense VSB fonds heeft 46 inzendingen opgeleverd. Het fonds keert ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 125.000 euro uit.

De jury onder leiding van Loes Ypma, let bij de beoordeling van de projecten op zaken als draagvlak, duurzaamheid, de mate waarin plannen vernieuwend zijn en de betrokkenheid van de initiatiefnemers. De indieners van de ideeën mochten hun plannen tijdens een ‘pitch’ nader toelichten.

Eind november wordt bekend gemaakt welke plannen op een bijdrage van het fonds kunnen rekenen. Er worden bedragen die variëren van 2500 euro tot 10.000 euro uitgekeerd.

Foto’s: RPL
44 vsb
44 vsb1