Logo Careyn Weddesteyn Het eerste lustrum van vijf jaar kleinschalig wonen was een goede reden een feestje te vieren bij Careyn Weddesteyn. Voor de bewoners was het afgelopen…

week smullen geblazen. Lekkere pannenkoeken, gebakken door de vrijwilligers, en een ijscokar die bij alle bewoners langskwam viel in goede aarde, zeker met de hitte van de afgelopen dagen.

Om de feestvreugde nog meer te verhogen was er een klein draaiorgeltje en brachten accordeonisten een bezoek aan het feestvierende Weddesteyn. Een fancy fair als afsluiting van alle feestelijkheden leverde het mooie bedrag van 1164,65 euro op. Daarvoor worden twee BeleefTV’s aangeschaft.

De spullen die voor de fancy fair waren ingeleverd en nu over zijn gaan naar de Roemeniëmarkt.

Foto’s: Henk Wit