Logo NMU Natuur en Milieu Federatie UtrechtDe Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft vijf maatregelen op een rijtje gezet die moeten zorgen voor schonere lucht. De milieuorganisatie heeft de te nemen maatregelen aan de…

gemeente Woerden gestuurd met de vraag er uitvoer aan te geven. Om tot schonere lucht te komen moet er volgens de milieufederatie in het bedrijfsleven een fietsbeloningsbeleid komen. Verder zouden er in de stad geen dieselaggregaten moeten zijn, moeten fietspaden vrij van scooters en brommers worden gemaakt en moet een milieuzone worden ingesteld.

Ook wil de Natuur en Milieufederatie Utrecht dat de gemeente Woerden voorbereidingen treft om het stoken van hout tegen te gaan. Burgemeester en wethouders stellen de commissie ruimte voor de maatregelen ter kennisgeving aan te nemen.