Logo CO2 uitstootBurgemeester en wethouders van Woerden willen volgend jaar 50.000 euro vrij maken om inwoners en bedrijven te laten meewerken aan het beperken van de CO2-uitstoot.

Het beperken van de uitstoot gebeurt in het kader van het als gemeente in 2030 klimaatneutraal willen zijn. Het college denkt dat juist bij ondernemers en burgers veel winst te behalen is om de CO2-uitstoot is beperken ofte voorkomen. Met het vrijgemaakte geld moeten inwoners en bedrijven worden uitgedaagd om mee te doen.

Het college wil volgend jaar verder proberen om extra subsidie binnen te krijgen. Om plannen voor de langere termijn te maken, denkt het college nog eens 28.000 euro euro nodig te hebben.