Logo WoningbouwAan de Bartoklaan in Welgelegen Utrecht, komen acht huizen en een appartementencomplex met 43 woningen. Het college heeft hiervoor het bestemmingsplan naar de…

gemeenteraad gestuurd. Die bespreekt het plan naar verwachting in maart. Op het terrein was eerder een bedrijf en een school gevestigd. Qua architectuur sluiten de acht huizen aan op de recente nieuwbouw aan het Peter Schathof. Het appartementencomplex sluit in hoogte aan op de bestaande bebouwing aan de Bartoklaan.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zes zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot enkele aanpassingen over de bouwhoogte en de voorgevelrooilijn.