Het is mogelijk om 600.000 nieuwe bomen aan te planten in de provincie Utrecht voor 2023. Dat staat in het Bomen Actieplan dat door de Natuur en Milieufederatie Utrecht is opgesteld in opdracht van de provincie Utrecht. Een motie van CDA, D66 en GroenLinks ligt ten grondslag aan het initiatief.

Naast de provincie Utrecht ondertekenen nog elf Utrechtse organisaties het plan. Dat zijn onder andere Natuur en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en Utrechts Landschap.

Een belangrijke voorwaarde voor realisatie is de beschikbaarheid van financiering voor grond en plantmateriaal. Hiervoor zullen provincie, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen moeten optrekken.