De al twintig jaar in Wijkcentrum Molenvliet gevestigde Molukse stichting Sinar Maluka wordt met de ondergang bedreigt. Het gebouw aan de Stromenlaan in Woerden komt door plannen van de gemeente in andere handen. De stichting vreest daarmee voor verlies van de eigen identiteit en lijkt haar bestaansrecht te verliezen.

Zeven jaar geleden heeft het gemeentebestuur Sinar Maluku nog een onderscheiding toegekend. ‘Een stichting waar Woerden trots op is’, staat op de oorkonde vermeld. En nu dreigen de Molukkers hun onderkomen te moeten verlaten.

Onder het motto ‘Van Geëerd naar Ondergang’ is Sinar Maluku een petitie gestart. Met deze petitie wil men steun vragen voor het behoud van haar identiteit én beheersfunctie van het gebouw Wijkcentrum Molenvliet, waarmee haar bestaansrecht mede wordt gewaarborgd.