Wijkplatform Molenvliet heeft een petitie over de verkeersveiligheid in de wijk Molenvliet ingediend bij wethouder Arjan Noorthoek. Binnen de werkgroep ‘Verkeer en Veiligheid’ van het wijkplatform is gesproken over de verkeersveiligheid in de wijk.

Het gaat hierbij met name om locaties die door bewoners van de wijk als onveilig worden ervaren en ook de voorrang die hier door het wijkplatform en de gemeente aan gegeven moet worden.

Conclusie van de bespreking is dat vanuit de werkgroep eerst de verkeerssituatie op de Waardsebaan en het gedeelte van de Parklaan tot en met de aansluiting van schietsportvereniging Robin Hood aangepakt moet worden.

De werkgroep verzoekt de gemeente om een verkeerskundig onderzoek uit te (laten) voeren en op basis hiervan, en op basis van de inbreng van de bewoners, te komen tot een pakket maatregelen dat ervoor kan zorgen dat de verkeersveiligheid op de Waardsebaan en het gedeelte van de Parklaan wordt verbeterd.

Foto: Gemeente Woerden