Geo-Point Utrecht is het online kaarten- en dataportaal van de provincie Utrecht. De provincie beschikt over een grote hoeveelheid ruimtelijke informatie in de vorm van data, kaarten en geo apps.

Op Geo-Point is informatie te vinden die ook voor inwoners, professional en/of partner interessant is.

Wie benieuwd is naar de provinciale opgaven, zoals de woningmarktopgave of wie benieuwd is naar het cultuurhistorisch erfgoed in de omgeving of actuele wegenprojecten van de provincie Utrecht, kan terecht op Geo-Point Utrecht.

Geo apps zijn webapplicaties van kaarten met extra functies. Denk aan een kaart waarop gebieden te selecteren zijn of een kaart die te lezen is als een boek. De verschillende geo apps zijn gesorteerd per thema en zijn zo makkelijk te vinden.

Geo-Point Utrecht is met één klik te bereiken via de knop ‘kaarten’ op de site van de provincie Utrecht. De gegevens mogen door iedereen worden geraadpleegd, verspreid en hergebruikt.