De Woerdense SP vindt dat in een waterrijk land als Nederland zwemmen een basisvaardigheid is. Er moet ook op gemeentelijk niveau veel gedaan worden om de zwemveiligheid en de zwemvaardigheid te verbeteren. SP-raadslid Wilma de Mooij wil daarom dat het college alle mogelijke maatregelen neemt.

De Mooij heeft vragen gesteld aan de wethouder in hoeverre inwoners bereikt worden met betrekking tot een stimuleringsregeling die ervoor kan zorgen dat álle kinderen (en volwassenen) leren zwemmen. Verder pleit de SP ervoor dat de gemeente maximaal inzet op samenwerking met scholen, bibliotheken en andere organisaties.

Ook wil de SP dat de gemeente investeert in voldoende waarschuwingsborden en beheersmaatregelen bij open water. Op termijn ziet de SP graag dat het schoolzwemmen weer wordt ingevoerd op alle basisscholen, in goed overleg met onderwijs en ouders.