De fractievoorzitters van de raadsfractie van Woerden vergaderden gisteren over de omgangsvormen in de raad. In november vorig jaar verscheen een artikel in het AD over de omgangsvormen binnen de gemeenteraad.

Vooral Reem Bakker (fractie Bakker) en Wilma de Mooij (SP) vinden dat er veel mis is in de politieke arena van Woerden. Volgens De Mooij is er geen moreel kompas in de raad. Hendrie van Assem van Inwonersbelangen vindt de sfeer in de raad echter prima.

Burgemeester Molkenboer schreef in een sinterklaasbrief op 5 december naar aanleiding van een klacht van De Mooij, dat hij de omgangsvormen in de raad over het algemeen als positief en constructief ervaart.

De gemeente Woerden heeft al wel een gedragscode voor gemeenteraadsleden, maar die heeft vooral betrekking op integriteit, zoals het voorkomen van belangenverstrengeling en hoe om te gaan met geschenken en uitnodigingen.

Dat de omgangsvormen in gemeenteraden onder druk staan komt ook in andere gemeentes voor. In Maastricht zijn al afspraken gemaakt over omgangsvormen. Daar staat onder andere in dat raadsleden elkaar niet persoonlijk dienen aan te vallen en dat zij elkaars integriteit niet in twijfel trekken.

De vergadering was niet openbaar.