Logo Vliegtuig1Woerden is aangehaakt bij bestuurlijk overleg over de groei van Schiphol. Vertegenwoordigd door Nieuwkoop praat Woerden samen met een aantal andere gemeenten mee over …

de ontwikkelingen van de luchthaven. In de discussie rondom groei van Schiphol is voor Woerden vooral het onderwerp van de 4e baan ofwel de Aalsmeermeer, van belang. Vliegtuigen die die baan voor start en landing gebruiken, zorgen voor geluidsoverlast aan de noordkant van Woerden.

Gemeenten zoals Woerden hebben geen bevoegdheden m.b.t. de luchtvaart, Die liggen bij het Rijk. Wel betrekt het Rijk de overheden uit de regio rondom Schiphol bij haar beleid. Dat gebeurt onder meer via de omgevingsraad Schiphol waarin overheden, bewoners, milieubeweging, en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd.