Het college B&W in Woerden is van mening dat het aanbieden van schoolzwemmen geen taak is van de gemeente.

Op vragen ven de SP-fractie over het stimuleren van schoolzwemmen is het antwoord dat elke gemeente vrij is een stimuleringsregeling, voor bijvoorbeeld kinderen uit lage inkomensgezinnen en asielzoekers, op te zetten. Ook kunnen gemeenten gebruik maken van landelijke fondsen voor zwemonderwijs aan kinderen en volwassenen.

Bij de gemeente Woerden is er geen regeling op het vergroten van de zwemvaardigheid van kinderen en volwassenen. In Woerden krijgen kinderen uit minimagezinnen zwemlessen vergoed van de bijzondere bijstand via Ferm Werk.

Voor 2018 bedroeg de uitgave voor deze zwemlessen ruim 43.000 euro. Volgens het college zou het herinvoeren van schoolzwemmen een extra kostenpost betekenen van 890.000 euro bovenop de bestaande kosten.