Het Dorpsplatform Kamerik heeft in een brief aan de gemeente Woerden laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp. Het platform hoopt dat de gemeente bij de verkiezingen van volgend jaar deze aandachtspunten meeneemt bij de voorbereidingen. Enkele punten zijn onder andere de veilige fiets- en loop verbinding tussen Kamerik en Woerden en het behoud van jongerencentrum De Bijn. Het behoud van een aantrekkelijk open landschap waarin geen windturbines in het Kamerikse deel van het Groene Hart zijn en het jaarrond beschikbaar hebben van wandelroutes door het buitengebied, ook open in het broedseizoen via daarvoor geschikt tracé.