De VVD Woerden heeft vragen gesteld aan B&W van Woerden over Samen Veilig Midden Nederland. Volgens de partij is er sprake van aanhoudende problemen bij die jeugdbeschermingsorganisatie.

In de media zou melding zijn gemaakt van kindermishandeling, het verkeerd of onvolledig informeren van ouders en slechte rapportages.

Recent zou er volgens de VVD een datalek zijn opgetreden, waardoor gevoelige informatie op straat kwam te liggen. De partij wil weten of de vermeende misstanden bij burgemeester en wethouders bekend zijn en welke stappen zijn gezet om daar duidelijkheid over te krijgen.

Ook wil de VVD weten hoeveel klachten er over Samen Veilig Midden Nederland bij de gemeente Woerden zijn binnen gekomen en hoeveel Woerdense gezinnen met die organisatie te maken hebben.