Logo Fiets Rood asfalt De verkeerssituatie op de Jozef Israelslaan in Woerden blijft het wijkplatform van het Schilderskwartier bezig houden. Het gaat om het deel tussen de rotonde…

en de ‘s-Gravensloot. Vooral de stroom fietsers van en naar het Kalsbeek College en het kruisende verkeer leveren gevaarlijke situaties op.

Het platform heeft volgens voorzitter Theo Streng zelf nog geen oplossing gevonden om de situatie veiliger te maken. In het verleden getroffen maatregelen door de aanleg van fietssuggestiestroken, drempels en oversteekplaatsen hebben de weg nog niet helemaal veilig gemaakt.

Het platform heeft de kwestie onder de aandacht van de gemeente en het Kalsbeek College gebracht in de hoop dat verbeteringen kunnen worden aangebracht.