Gemeente Utrecht onderzoekt of er een bos en een zonneveld kan worden aangelegd in het gebied rond Ockhuizen. Dat ligt ten noorden van Haarzuilens. Er wordt gekeken of er wandel- en fietspaden kunnen komen.

Het gebied valt binnen het Rijksbeschermd dorpsgezicht Haarzuilens. Dit betekent dat de landschappelijke structuur en de cultuurhistorische waarden van het gebied gehandhaafd moeten blijven. De gemeente wil ongeveer 15 hectare bos aanleggen. Dit bos moet de bomen compenseren die gekapt worden door de verbreding van de ringweg Utrecht A27/A12. Het bos biedt ook mogelijkheden voor recreatie. Het plan voor een zonneveld is een lokaal initiatief. Utrecht wil dat het gebied er mooi uit blijft zien. De gemeente denkt daarbij aan het plaatsen van bomen, heggen en struiken rondom het zonneveld.