In Kamerik, Kanis en Zegveld komt mogelijk glasvezel. Het bedrijf Glasdraad is een campagne gestart om te kijken hoe groot de belangstelling daarvoor is. Als 40% van de bewoners glasvezel wil hebben dan wordt met de aanleg gestart. Het bedrijf heeft in de drie dorpen huis aan huis een folder verspreid en organiseert binnenkort ook informatiebijeenkomsten.

Glasdraad wil ook bewoners van de dorpen inzetten om als buurtambassadeur op te treden. Zij krijgen tot taak buurtgenoten te informeren en enthousiast maken om glasvezel aan te leggen. Mensen die daar voor kiezen moeten vervolgens een overeenkomst met een provider sluiten voor de levering van radio, tv, internet en telefoon. Ook in plaatsen in de regio wil Glasdraad glasvezel aanleggen.