Logo Faunapassage In Nieuwkoop is gestart met het aanleggen van drie faunatunnels bij de Nieuwkoopse Plassen. Hiermee krijgen de otters de door iedereen gewenste veilige route…

van en naar de plassen.

Toen in 2014 duidelijk werd dat de otter zich na bijna 40 jaar weer gevestigd had in het Natura 2000-gebied, heeft boswachter John Pietersen alles op alles gezet om dit dier een veilig onderkomen en duurzame toekomst in de Nieuwkoopse Plassen te bieden. Na het succes van de crowdfundingsactie “Welkom Otter” is toegezegd om in totaal drie tunnels aan te leggen.

De otter is in 1988 uitgestorven in Nederland. De laatste otter van de Nieuwkoopse Plassen werd in 1976 doodgereden op de toen pas aangelegde provinciale Uitweg. Nog steeds is het verkeer met afstand de grootste doodsoorzaak onder de otters.

Foto: Natuurmonumenten/Ben Walet
37 otter