Logo RotondeIn het najaar van 2018 wordt een rotonde aangelegd bij de wijk Maricken in Wilnis, om de verkeersveiligheid te bevorderen. Deze moet zorgen voor een veiligere in- en uitgang van…

de Maricken, aangezien de verkeersintensiteit op de Mijdrechtse Dwarsweg flink toegenomen is.

De werkzaamheden kunnen pas rond de zomer beginnen, vanwege de voorbereidingstijd en afstemming met de nutsbedrijven. De gemeente heeft vanwege de veiligheid besloten, om in de tussentijd extra verkeersmaatregelen te nemen. Zo gaat de gemeente de openbare straatverlichting bij de twee uitritten verbeteren en de tijdelijke bebording, om extra aandacht te vragen voor de uitritten, uitbreiden en aanpassen.

Verwacht wordt dat de rotonde eind 2018, begin 2019 klaar is.