Logo Handtekening In Kamerik wordt bij de bouw van de scholencluster een veenweidepad achter het schoolgebouw aangelegd. Bij de bouw van het scholencluster in Kamerik is…

er veel aandacht voor duurzaamheid, water en veenweide. Door dit veenweidepad zichtbaar te laten zakken in de toekomst, kunnen leerlingen met eigen ogen zien hoe sterk de bodemdaling in dit gebied is.

Zowel het waterschap als de gemeente Woerden hecht er veel waarde aan dat de maatregelen ‘beleefbaar’ zijn. Het eerder genoemde veenweidepad krijgt bijvoorbeeld een inrichting op basis van de drassigheid. Er komt een zone met gras, een zone met cranberry’s en een zone met moerasplanten.

Het veenweidepad is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 65.000,– van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Foto: Gemeente Woerden
Hoogheemraad Bernard de Jong en wethouder George Becht
40 veenweidepad