Logo KlompenpadenDit najaar wordt er nieuwe bewegwijzering en informatieborden langs wandelpaden geplaatst. Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de Provincie Utrecht streven ernaar…

een uniform wandelroutenetwerk aan te leggen, op basis van een knooppuntensysteem. Waar wandelpaden voorheen versnipperd in de regio, Noorderpark, Vechtstreek, gemeente Utrecht en gemeente Vianen lagen, komt daar nu één uniform netwerk voor in de plaats. De langeafstandswandelpaden(LAW), streekpaden en klompenpaden zijn hierbij nog wel apart te onderscheiden.

De aanleg ervan is in de gehele provincie opgedeeld in verschillende onderdelen. De eerste fase, onderdeel A (regio Utrechtse Venen en de Waarden) is in 2014 al met succes gerealiseerd. Onderdeel B (regio Noorderpark, Vechtstreek, gemeente Utrecht en gemeente Vianen) bevindt zich momenteel in de aanlegfase en is in 2017 gereed.