Logo LijstvanderDoesLijstvanderDoes heeft aan de gemeenteraad laten weten Lenie van Leeuwen – van der Horst aangemeld te hebben als nieuwe fractieassistent. Op grond van het besluit van de.. gemeenteraad mag iedere fractie drie fractieassistenten aanmelden. Verder is aangegeven dat van Leeuwen – van der Horst voldoet aan de eisen die aan fractieassistenten gesteld worden. Leden van de raad, die van oordeel zijn dat er bezwaar bestaat tegen het optreden als fractieassistent van Lenie van Leeuwen moeten dit binnen 6 weken na deze kennisgeving kenbaar maken.