Logo Irene AlbertiOudewater heeft een preventiemedewerkster in de arm genomen die het drugsgebruik in kaart gaat brengen. Op basis van haar onderzoeksresultaten kan de…

gemeente nog voor de zomervakantie preventieve maatregelen nemen om het gebruik terug te dringen. Het besluit om dit onderzoek te starten is een gevolg van de uitkomsten van een rioolwateronderzoek in 2016. Daaruit bleek dat Oudewater ten opzichte van andere Utrechtse gemeenten een hoog drugsgebruik kent.

Preventiemedewerker van de Jellinek kliniek Irene Alberti gaat de komende maanden onderzoeken wie de drugsgebruikers zijn en waar en onder welke omstandigheden zij gebruiken. Dat doet zij door in gesprek te gaan met bewoners, huisartsen, wijkagenten, jongeren enzovoorts. Mensen met zorgen over hun eigen gebruik of dat van een ander kunnen bij Alberti terecht voor vragen en hulp.

Wethouder Bert Vermeij zegt blij te zijn met de professionele ondersteuning die volgens hem hard nodig is.