Logo Graafmachine Het onderheien van alle wegen in De Kanis om daarmee het verzakken te voorkomen, is een unieke aanpak in ons land. Dat zegt wethouder Arthur…

Bolderdijk van de gemeente Woerden. Bolderdijk gaf gisteren het startsein voor de werkzaamheden. In Nederland bestaan wel kleinschaliger projecten waar wegen worden onderheid maar een heel dorp is nog niet vertoond. Om die reden is er vanuit het land dan ook veel belangstelling voor deze aanpak.

De bewoners van de Kanis zullen de komende drie jaar veel overlast ondervinden. Voortuinen van woningen zijn leeggehaald en zullen in de toekomst opnieuw moeten worden opgehoogd en aangeplant. Om schade aan gebouwen te voorkomen worden de palen niet in de grond geslagen maar geboord.

Het werk wordt uitgevoerd door de Bunnikgroep uit Nieuwerbrug. Dat bedrijf deed al eerder ervaring op met het onderheien van stukken weg.

Foto’s: Henk Wit