Logo SaneringIn de provincie Utrecht is het aantal locaties met ernstige bodemverontreiniging waarbij de sanering loopt toegenomen. De provincie Utrecht heeft met het Rijk afgesproken…

dat deze locaties voor 2021 zijn aangepakt. De provincie en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) zorgen samen voor de aanpak van die spoedlocaties. Een tweetal saneringen zijn afgerond. Wel zijn er enkel nieuwe spoedlocaties vastgesteld, door nieuwe onderzoeken en onder meer de asbestproblematiek.

Door de duidelijke toename van saneringen in uitvoering ligt de provincie nog steeds op koers om de doelstellingen van het Bodemconvenant te halen.