Logo ZandOver de aanpak van de verzakkende wegen langs de Lange Linschoten hebben na jarenlang overleg vijf betrokken partijen uiteindelijk overeenstemming bereikt. De vijf…

betrokken partijen zijn de gemeenten Oudewater en Montfoort, het hoogheemraadschap, de provincie en de stichting van Landgoed Linschoten. Ook aanwonenden zijn eigenaar van een wegdeel. Allen zijn het erover eens dat de dijken onder de wegen worden gereconstrueerd met een beschoeiing onder water.

De onder fietsers populaire route heeft al jarenlang last van verzakkingen meestal veroorzaakt door muskusratten, zwaar verkeer en pleziervaart. Het is de bedoeling dat van de zes kilometer lange route elk jaar 2 kilometer onder handen wordt genomen.