Logo wateroverlastDe werkzaamheden die aanvankelijk in het weekend van 8 – 11 juli plaats zouden vinden aan de kapotte duiker in de M.A. Reinaldaweg zijn uitgesteld. De werkzaamheden …

staan nu ingepland voor het weekend van 19 – 22 augustus.

Oorspronkelijk zou het vervangen van de duiker worden uitgevoerd in het weekend van de 8-11 juli.
Tijdens de voorbereiding van deze werkzaamheden is echter gebleken dat er meer tijd nodig is om van start te kunnen gaan met het werk.

Bij de duiker liggen kabels die een deel van Woerden en Linschoten van stroom voorzien. Om dewerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren moet de stroom tijdelijk worden omgeleid. Dit vergt meer tijd dan was voorzien.
De werkzaamheden kunnen daarom niet op de korte termijn plaatsvinden en worden verschoven naar het weekend van 19 – 22 augustus.