Logo Gemeente Woerden 1Aanstaande donderdag bespreekt de gemeenteraad een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening. Door een wijziging van Gemeentewet is het nu mogelijk om in de APV…

te bepalen dat een bewoner geen ernstige hinder voor omwonenden mag veroorzaken. De burgemeester kan daarbij de bevoegdheid krijgen om bestuursdwang te gebruiken bij overtreding van deze bepaling.

Als de situatie echt ernstig is, kan de overlastgever tijdelijk uit zijn huis worden geplaatst. Voor zo’n maatregel gelden strenge eisen, want een tijdelijk huisverbod is een allerlaatste mogelijkheid. Ook wordt het met de wijziging van de APV mogelijk om toezicht te gaan houden met mobiele camera’s. Momenteel kan dit alleen met vaste camera’s die in de praktijk vaak niet altijd adequaat werken.