Logo BomenkapNa overleg in de begrotingsraad heeft de gemeente Woerden besloten het aantal bomen in de gemeente niet te verminderen. Waar in eerste instantie gesproken werd over het kappen…

van 2.500 bomen, worden nu de circa 30.000 bomen behouden in de gemeente. Komende maanden verwijdert de gemeente bomen die slecht, ziek of dood zijn. De komende jaren moeten daarnaast jaarlijks circa 700 à 800 risicobomen en zieke bomen worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Vele bomen in de gemeente bereiken de komende jaren het einde van hun levensduur waardoor een piek ontstaat in het vervangen van deze bomen. Wanneer de vitaliteit van bomen achteruit gaat en ze ziek worden of doodgaan, vormen ze een gevaar voor hun omgeving. Ingrijpen is dan noodzakelijk. Vooral in Harmelen moeten veel bomen vervangen worden.