Logo Eenzame OuderenInwoners in de regio Utrecht van 19 jaar en ouder geven vaker aan ernstig eenzaam te zijn in vergelijking tot vier jaar geleden. Dit blijkt uit de gezamenlijke gezondheidsmonitor 2016…

van alle GGD’en, het CBS en het RijksInstituutVoorMilieu. Naar voren komt dat bijna 10% van de inwoners in de regio last heeft van ernstige eenzaamheid. Dit komt overeen met het landelijke percentage.

Net als in de rest van Nederland is het aantal ernstig eenzame mensen in de regio Utrecht met 2% toegenomen, met name onder laagopgeleiden. Daarnaast spelen huishoudsamenstelling, herkomst en het wel of niet hebben van een betaalde baan een belangrijke rol.

Veel eenzame mensen geven aan moeite te hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten en weinig geloof te hebben in eigen kunnen.