Nederland telt vanaf vandaag 352 gemeenten. Dat zijn er 3 minder dan in 2020. Dit komt door twee gemeentelijke herindelingen in de provincies Noord-Brabant en Groningen. Herindelingen hebben verschillende vormen. Gemeenten kunnen samengaan tot een gemeente met een nieuwe naam of gemeenten worden opgesplitst en ondergebracht bij andere gemeenten.

Sinds 2015 is er een ambtelijke samenwerking tussen Woerden en Oudewater, waarbij de taken gedecentraliseerd worden uitgevoerd. Een volledige fusie wordt door beide gemeenten vooralsnog overbodig geacht.

De ambtelijke fusie is vastgelegd in een zogeheten Dienstverlenings-overeenkomst (DVO), waarbij het ambtelijk apparaat van de kleine gemeente Oudewater is overgegaan naar de grotere gemeente Woerden. Oudewater fungeert hierbij als opdrachtgever en Woerden als opdrachtnemer.