In 2021 zijn er in totaal 18.279 muskusratten gevangen in West- en Midden-Nederland. Dat is bijna even veel als het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland.

Het doel is de muskusrat uiteindelijk terug te dringen tot de landsgrens, onder andere met de hulp van speurhonden en DNA-technieken. Muskusratten worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen.

De muskusrat is daarnaast een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en kunnen inheemse diersoorten verdringen.